Nõudlik ja sirgeseljaline mõtleja – Otto Tallinn

Uue kalendri järgi 6. septembril möödub 90 aastat Otto Tallinna sünnist.
Ei ole enam palju neid mehi elavate kirjas, kes omal ajal võtsid pilgata Tartumaal Kuremaa vallas Toovere külas sündinud vaikset tagasihoidlikku külakaupmehe poega, kes põdes silmatorkavat silmahaigust, mis inimeste tähelepanu endale tõmbas. Küll mäletavad teda lähedased, tuttavad, koguduseliikmed ja ametivennad.

Lapsepõlve mured ja rõõmud
Haiguse tõttu hääle kaotanud, pidi Otto isa August Tallinn loobuma kooliõpetaja ametist ja tegutses hiljem koos õmblejast abikaasa Iidaga peamiselt kaupmehena. I maailmasõjale järgnenud poliitiline olukord viis selleni, et kogu okupatsiooniaja hoiti Otto isa Lätis vangis, sel ajal sündis vend Hermann, kuid suri mõne kuu pärast. Elu tädimehe juures, nagu Otto Tallinn oma elulookirjelduses konsistooriumile kirjutab, oli karm ja viis vaikse poisi näolt naeratuse sootuks.
Kui Otto oli saanud kuueaastaseks, avanes vanematel võimalus avada Tartus Narva tänaval toiduainetekauplus. Poisike leidis siin endale mänguseltsilisi, kes aga võtsid poissi taas pilgata. 8. veebruaril 1921 sündis perre poeg Hugo, samal sügisel hakkas Otto käima lasteaias, aasta hiljem A. Salomoni eraalgkoolis.
Otto Tallinn meenutab: «Nimetatud kool erines oma laadilt tunduvalt linnaalgkoolest. Erinevus oli, et seal igapäev töö algas ühise palvusega. Nendest veerandtundidest on mulle jäänud ilusad mälestused. Need aitasid kogu tööle anda rõõmsama ilme.»

Reaalained ergutavad mõtlema
IV klassi alustab Otto juba Tartu linna III algkoolis aastal 1925 ja lõpetab kooli 1928. Ta meenutab, et vanemate majanduslik olukord võimaldas edasi õppida ja nii plaanis ta valida ala, mis seotud maatööga. Pidades silmas agronoomiat, jätkas õpinguid Tartu Poeglaste Reaalgümnaasiumis.
Esimese gümnaasiumiklassi lõpp tõi kaasa tõsise elumuutuse. 1929 juunis oli õnnestunud silmaoperatsioon – «see andis mulle jälle julguse tunda end teistega üheväärsena». Teise klassi lõpetamise järel valis ta reaalharu, kuna polnud veel loobunud mõttest saada agronoomiks, aga samas oli tekkinud sügav huvi tehnika vastu.
Ta õppis klarnetit, oboed, laulis kooli õpilaskooris, mängis puhkpilli- ja sümfooniaorkestris ja võttis osa mitme ringi tööst.

Hoiatus usuteaduse eest
Otto Tallinna huvi usuküsimuste vastu võib muigamisi pidada paradoksaalseks: «Elav huvi usuküsimuste vastu ärkas minus leeriajal. Kui usuõpetaja oli kogu aja vältel maalinud meie silma ette usuelu olukorda lootusetuna, siis leeris selgus mulle, et hoolimata olukorra tõsidusest oleks siiski võimalik töötada usuelu aladel just selle lootusetu olukorra tervendamiseks. Usuõpetaja koolis oli meid hoiatanud siirdumast tulevikus usuelu aladele.
Vaid ühele õpilasele meie klassis ta soovitas hakata ülikoolis õppima usuteadust, kuna teiste soonis ta arvas voolavat vähe võitlejaverd ja südames leiduvat vähe julgust, et mitte langeda lootusetult mõttetusse töösse. Ja see õpilane ei olnud mina.» Kokkupuuted usuküsimustega aga tekitasid huvi ala vastu ja pidevad matemaatikaharjutused sundisid mõtlema, ikka ja jälle mõtlema.
Küpsustunnistus käes, täitis Otto Tallinn kõigepealt kohustuse riigi ees kaitseväeteenistuse sidepataljonis ja astus 1934 sügisel ülikooli usuteaduskonda, et «tungida usuteaduse distsipliinidesse ja valmistuda oma jõu rakendamiseks kodumaa usu- ja kirikuelu teenimiseks». Et ettevõetust täit saada, astus ta Eesti Üliõpilaste Seltsi ja Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi liikmeks, olles neis tegev juhtivates organites.

Raske kujunemisaeg
Siis aga kogunesid murepilved. Seda aega on Otto Tallinn meenutanud: «Sageli mina, silmas pidades vaid iseenda isiku hääolu, mõtlesin et vanemad võiksid minu peale rohkem kulutada, kui nad seda tegid. Ma ei mõistnud hinnata kõike seda, mis mulle oli osaks saanud. Kuid hiljem, kui vanemad juba surnud, avanesid mu silmad ja ma nägin, kui rikas ma tol ajal olin olnud. Oleks ma vaid mõistnud seda siis, kui nad elasid.»
1936. a sügisel suri isa, mõni kuu hiljem haigestus vend kopsutuberkuloosi, ema suri 1937. a talvel. See periood Otto Tallinna elus on ääretult raske, tal jääb üle siiski tunnistada, «et Jumal aitab meid läbi ka kõige raskematest ja keerulisematest olukordadest». Teenimaks endale ja haigele vennale ülalpidamist, hakkas ta 1938. a maist tööle kindlustusseltsis «Eesti», järgmise aasta lõpuks sooritab ülikoolis viimased eksamid.
Esmajoones endale mõtlevast noorest oli kujunenud ligimesi arvestav ja Jumala osa oma elus kogenud inimene, kes tahtis oma elu rakendada Jumala ja kaasinimeste teenimiseks.

Rohkelt kogudusi
Kuigi õpetajakandidaadi eksam saab tehtud 1940. a kevadel ja ka prooviaasta Tartu Peetri koguduses J. Tauli juures, läheb mõni aasta, enne kui Otto Tallinn 9. jaanuaril 1944 Tallinna Toomkirikus ordineeritakse (pro ministerio eksam detsembris 1943) ja määratakse Tartu praostkonna vikaarõpetajaks. 19. augustil 1944 laulatatakse ta Äksi kirikus Hildegard Sägaga.
Järgneb pikk teenitud koguduste nimekiri: Jüri, Jõelähtme, Kose, Simuna, Pühajõe, Iisaku – neis mõnest kuust mõne aastani hooldaja- või asetäitja õpetajana. Eriliselt peab aga esile tooma Jõhvi koguduse, kus ta teenis aastatel 1953–1980.
Ü ht erilist sündmust Jõhvi aastatest meenutab Otto Tallinna poeg (sünd 1948, kaksikõde Anu lahkus igavikku 1996) Jüri Tallinn, tuntud filmitegija, kes praegu õpetab Tallinna Pedagoogikaülikoolis tudengitele filmimontaaZi, järgmiselt: «Käisin 1. või 2. klassis, kui ehitati orelit. Kogu aeg vaatasin, kuidas Jõhvi kiriku keldris tehti masinatega tinavilesid, see oli tol ajal meeletult huvitav.
Kujutage ette keldrit, kus on suur kummaline masin, millele pannakse ühelt poolt sulatina sisse ja teiselt poolt keritakse suure katla peale. Pressitud plekist tehti oreliviled. Kelder oli sel ajal tõeline kelder, isegi valgus oli ajutiselt veetud. Eriti meeldis mulle käärkambrisse seatud puutöökoda.»
Oma isa mäletab Jüri Tallinn väga targa ja õiglasena. Kogudus suhtunud temasse väga positiivselt. «See ei olnud lihtne aeg ja kirikuskäijad olid tõsised mõtlejad ning käisid väga tihedalt läbi. Minu arust toimus seal palju ja rahvast käis palju, aga olin ka väike laps ja vaatasin maailma teistmoodi,» meenutab Jüri Tallinn. «Isa oli äärmiselt tore ja sirge ütlemisega mees,» on poja hinnang.

Elu lõpuaastad
Saatus tõi Tartumaa mehe kodukanti tagasi. Otto Tallinnale anti teenida Tartu Maarja kogudus (1980–1995) ja samaaegselt hooldada Vara kogudus. Küsisin ametivend Kalle Mesilalt, kellega Otto Tallinn koguduse pühakoja puududes koos Peetri kirikus jumalasõna jagas, milline oli õpetaja Otto Tallinn.
Kalle Mesila: «Meie suhted olid hästi laabuvad ja tean teda kui korraarmastajat, nõudlikku, printsipiaalset, abivalmis ja sõbralikku hingekarjast. Käisime ka perekondlikult läbi, pean seda oluliseks Kõik ei teadnudki, et ta oskas nalja visata ja südamlikult naerda. Talle meeldis, kui kõik toimub plaanipäraselt ja jumalasõna põhjal, see nõudlikkus paistis tema juures kõige rohkem silma. Ta põhjendas oma otsuseid, kas kõik sellega alati nõus olid, on iseasi.
Tema nõue täita kirikuseadusi võib-olla alati kõigile ei meeldinud, aga mina olen tema juures õppinud, et ei saa lasta köiel lohiseda, see maksab pärast kätte. Kirik on ju ka maapealne institutsioon ja peab sellisena toimima. Võib öelda, et kogudus kogunes oma õpetaja juurde kindlalt – tal oli kogudusega hea soe side.»
Otto Tallinnale on omistatud titulaarpraosti aunimetus, 26. oktoobril 1989 autasustas konsistoorium teda konsistooriumi aukirjaga seoses 40. tööjuubeliga EELK revisjonikomisjonis. Otto Tallinn suri 18. mail 1995, mõni kuu pärast vanaduspensionile jäämist.
Pühapäeval, 5. augustil meenutab Tartu Maarja kogudus oma endist hingekarjast, kohale on lubanud tulla ka õpetaja poeg Jüri Tallinn.

Rita Pokk

Artikkel ilmunud ajalehes "Eesti Kirik" 01.09.2004 nr 31