Abipraost Eduard Salumäe nekroloog

Eduard Salumäe sündis 28. septembril 1919.a. Tartumaal, Tähtvere vallas põllutöölise perekonnas viienda lapsena. Algkoolis käis naabervallas Ropkas, kuhu ta vanemad olid asunud paremaid elutingimusi otsides. Keskhariduse omandas ta Tartu Poeglaste Keskkoolis ja iseõppimise teel - vaheldumisi õppides ja töötades. 1938.a. sügisel astus Eduard Salumäe Tartu Ülikooli usuteaduskonda. Majanduslike tingimuste tõttu oli õppimine raskendatud, kuna tuli teatud määral hoolitseda ka vanemate eest, kes tervise halvenedes olid asunud linna. Igapäevase leiva teenimiseks töötas ta mitmes erinevas töökohas ja ametis, kuni temast sai sõnakuulutaja EELK-s.
Kirikuõpetaja kutsest unistas noor Eduard juba poisikesepõlves, pidades vanaemale kodus jumalateenistusi. Töötamist Kirikus alustas ta esialgu küll muusikalisel alal - 1942.a. Tartu Pauluse koguduse organistina ja koorijuhina, kuna ta keskkooli- ja ülikooliõpingute kõrval oli õppinud ka orelimängu Tartu Kõrgemas Muusikakoolis. Seetõttu jäi ta ka hiljem sõnakuulutajana väga muusikalembeliseks. Tema kogudustes oli kirikumuusikal tähtis koht.
Sõda jättis meie maa ja ka EEL Kiriku väga raskesse olukorda. Eriti tunti puudust õpetajatest. Kui 1945.a. Kirik püüdis hakata oma elu korraldama, siis andis ka Eduard Salumäe selleks kõhklematult kõik, mis tal oli. Õp. Harri Haameri soovitusel sai temast 1945.a. augustis Paistu koguduse jutlustaja. Ühtlasi jätkas tema ka usuteaduse õppimist. Eduard Salumäe ordineeriti aseõpetajaks Tallinna Toomkirikus 14.detsembril 1949.a. Pingeline olukord Kirikus sõnakuulutajate osas ühelt poolt, Eduard Salumäe soov olla Kirikule maksimaalselt kasulik teiselt poolt ja majanduslikud raskused järjest kasvava perekonna ülalpidamisel kolmandast küljest - see kõik sundis Eduard Salumäed Paistust lahkuma ja korduvalt kogudust vahetama. Alates 1.maist 1950.a. teenis ta Kodavere ja Alatskivi kogudusi, 1.oktoobrist 1952.a. Tarvastu kogudust, hooldades samal ajal Paistut. Lõplikult leidis ta oma koha Kirikus alles siis, kui ta 1.novembrist 1953.a. määrati teenima Kuusalu kogudust, kus ta väga ustavalt töötas kuni surmani, hooldades ka veel Leesi ja Loksa kogudusi. Aga ta oli mees, kes suutis palju. Vahepeal oli ta Leesi koguduse hooldamisest ajutiselt vaba aastatel 1958-1972 ja Loksa koguduse hooldamine lõppes 1969.a. Sellevõrra sai Eduard Salumäe nüüd rohkem pühenduda enesetäiendamisele. 9.aprillil 1970.a. anti temale õpetaja õigused seoses õpingute lõpetamisega Usuteaduse Instituudis. Jatkus sisukate tööaastate rida oma kogudustes. Vist kunagi ei öelnud ta ära ka siis, kui teda kutsuti külalisena jutlustama mõnes teises kirikus. Samas armastas ta kuulata ka ametivendade jutlusi, võttes osa näiteks õhtusel ajal peetud jumalateenistustest Tallinnas. Eduard Salumäe kinnitati Ida-Harju praostkonna abipraostiks 25.08.1982. Ta oli ka EELK XVII Kirikukogu delegaat.
Eduard Salumäe oli väga hea liturg. Tal oli ka meeldiv lauluhääl. Liturgilisi küsimusi armastas ta vahel ka iseseisvalt lahendada, ära ootamata Kiriku kui terviku seisukohavõttu. Head ja uut püüdis ta oma jumalateenistustel kohe rakendada, kuivõrd EELK-s kehtivad eeskirjad seda vähegi võimaldasid.
Jutlustajana oli ta oma praostkonnas vaieldamatult parim ja silmapaistev kõnemees terves Kirikus. Oma elu hilisemas järgus töötas ta jutlusteks antud piiblitekstid soome- ja saksakeelse kirjanduse alusel aegsasti ja põhjalikult läbi, tõlkides olulisemad mõtted koguni eesti keelde. Nii said tema tööd jutluste ettevalmistamisel kasutada mõnedki noored õpetajad. Enesetäiendamisel oli Eduard Salumäe agar Usuteaduse Instituudi raamatukogu kasutama. Üldse jälgis ta erksalt kõike, mis toimus terves EELK-s ja informeeris uudistest ka oma kogudusi. Hästi tundis ta kirikuelu probleeme Soomes ja mujalgi.
Erilist esiletõstmist väärib fakt, et Eduard Salumäe perekonnast on meie Kirik saanud mitu kutsetöölist. Kaks poega töötavad abipraostidena, üks on praegu veel usuteaduse üliõpilasena jutlustaja. Tütar ja minia on kutsega organistid. Ka väimees on õpetaja.
Kogudust teenides täitis Eduard Salumäe koos oma perekonnaga sagedasti ka selliseid ülesandeid, milleks amet otseselt ei kohustanud: oli vajaduse korral kojamees, kütja, remonditööline jne. Märkimisväärne oli ka tema tehnikahuvi. Näiteks oli ta hea autolukksepp, mis võimaldas tal Kuusalus muretseda endale hinnalt kättesaadav sõiduk, et sellega oma kogudusi paremini teenida.
Üldse iseloomustas Eduard Salumäed rahutu edasipüüdlemine, soov teha rohkem ja paremini. Veel siis, kui tervis oli juba halvenemas, võttis ta endale senisele tööle lisaks ka Tapa koguduse hooldamise alates 15.detsembrist 1984.a.
Kuidagi ei oskaks kujutada Eduard Salumäed pensionärina ja ilma pingsa tööta. Vististi ei kasutanud ta kunagi korralisi puhkusi, kuigi selleks võimalusi oleks olnud, sest tema juures olid nn. prooviaastal tegelikku tööd õppimas mitmed üliõpilased. Temale järele tulles leidis Issand tema töö juurest. Ta suri Tapa kirikus 13.juunil 1985.a., valmistudes peatselt algavaks piiblitunniks, mis aga jäi pidamata...
Eduard Salumäe maeti 19.juunil. Teda oli Kuusalust viimsele teele saatmas puupüsti täis kirik. Palju oli ametivendi, eriti just nooremaid õpetajaid. See näitas lahkunu tegelikku ja väga tunnustatud kohta EELK-s. Matusetalituse toimetas peapiiskop dr. Edgar Hark Tartu Pauluse kirikus. Seejärel sängitati Eduard Salumäe põrm mulda perekonna matmispaika Tartu Maarja kalmistul.
Eduard Salumäe laulatati 29.aprillil 1939.a.Tartu Pauluse kirikus Johanna Ennoga. Nende kodus valitses sügavalt kristlik vaim. Nad kasvatasid üles seitse last. Lahkunu tunnistuse kohaselt on tema abikaasal suuri teeneid selles, et tema kutsetöö kujunes edukaks. Eduard Salumäe oskas olla heaks sõbraks ka oma paljudele lastelastele.
Kristus ütleb tähendamissõnaga: “See on hea, sa hea ja ustav sulane, sa oled pisku üle olnud ustav, ma panen su palju üle; mine oma Issanda rõõmusse” (Mt 25:21)

Praost Esra Rahula

Nekroloog on ilmunud bülletäänis „EELK 1985”.